تجهیزات هتلینگ بیمارستان

هتلینگ بیمارستان از حیث مشتری مداری از مهمترین ارکان بازاریابی و جلب رضایت میهمانان می باشد. هتلینگ بیمارستان شناسه هر بیمارستان است. بیماران از کیفیت وسایل و لوازم اتاق عمل اطلاعاتی ندارند . لذا برای بیماران و همراهان آنها تنها لوازم و وسایل اتاقشان و نظافت و خدمات جانبی حائز اهمیت می باشد

هتلینگ بیمارستان از حیث مشتری مداری از مهمترین ارکان بازاریابی و جلب رضایت میهمانان می باشد. هتلینگ بیمارستان شناسه هر بیمارستان است. بیماران از کیفیت وسایل و لوازم اتاق عمل اطلاعاتی ندارند . لذا برای بیماران و همراهان آنها تنها لوازم و وسایل اتاقشان و نظافت و خدمات جانبی حائز اهمیت می باشد و این موارد و در واقع  هتلینگ بیمارستان  میتواند موثرترین  تبلیغات و  بهترین روش برای جلب رضایت بیمار باشد. در این خصوص مجموعه عرفان ضمن بهره مندی از بهترین مشاوران در زمینه تجهیزات هتلینگ و دکوراسیون نسبت به تامین تجهیزات استاندارد و با کیفیت  اقدام می نماید.


نظر شما :