تجهیزات آزمایشگاهی

این مجموعه همواره تلاش نموده با استفاده از تجارب متخصصین داخل کشور و تولیدکنندگان ملزومات آزمایشگاهی ایرانی، ضمن حمایت از تولید داخلی نسبت به تامین اقلام مورد نیاز آزمایشگاه با بهترین کیفیت اقدام نماید.

این مجموعه همواره تلاش نموده با استفاده از تجارب متخصصین داخل کشور و تولیدکنندگان ملزومات آزمایشگاهی ایرانی، ضمن حمایت از تولید داخلی نسبت به تامین اقلام مورد نیاز آزمایشگاه با بهترین کیفیت اقدام نماید. به دلیل حساسیت و دقیق بودن فعالیت های آزمایشگاهی، تامین تجهیزات آزمایشگاهی، مواد مصرفی و محصولات یکبار مصرف همواره می بایست با بالاترین کیفیت ممکن ساخته شوند.


نظر شما :